Εμεις

Η LAVEyou project είναι μια ομάδα ανθρώπων (Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα) που σκοπός της είναι η προώθηση και οργάνωση του εθελοντικού πνεύματος/κινήματος, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, με εργαλεία:
α. Την δημιουργία πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης φυσικών/νομικών προσώπων/ΜΚΟ και Κοινωνικών φορέων κλπ.
β. Τον σχεδιασμό, την οργάνωση και υλοποίηση εκδηλώσεων, δράσεων, σεμιναρίων, για λογαριασμό ή σε συνεργασία με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Μη Κυβερνητικές και Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Κοινωνικούς φορείς, Κινήσεις πολιτών κλπ.

Το Όραμά μας:
Με αφετηρία την Ελλάδα, να γίνουμε ο παγκόσμιος διαδικτυακός κόμβος συνάντησης όλων των Ανθρώπων/Εταιρειών & Κοινωνικών Φορέων που βλέπουν την κοινωνική δικτύωση (σε συνδυασμό με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει) πρωτίστως μέσα από τον Εθελοντισμό, την Αλληλεγγύη και την Ανιδιοτελή Προσφορά.

Στόχος:
1. Ένταξη του εθελοντισμού στην καθημερινότητά μας με μοντέρνο, λειτουργικό και διασκεδαστικό τρόπο ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε στην επίλυση πολλών κοινωνικών προβληματων.
2. Καταγραφή και προβολή της ατομικής και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
3. Η προβολή, η προώθηση και η στήριξη του έργου των ΜΚΟ, Κοινωνικών φορέων κ Ομάδων πολιτών κλπ.
4. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με Εταιρείες στο πλαίσιο προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την προώθηση του εθελοντικού πνεύματος.

Ενέργειες: Για την Ομάδα LAVEyou ο καλύτερος τρόπος να προωθήσουμε και να προβάλουμε το όραμα μας είναι ο τρόπος του παραδείγματος. Σχεδιάζουμε, οργανώνουμε και υλοποιούμε εκδηλώσεις, δράσεις, σεμινάρια, με τη συμβολή, συνεργασία και συμμετοχή ανθρώπων, εταιρειών & κοινωνικών Φορέων.

Μήνυμα μας: LAVEyou = Δράση | Αντίδραση | Αλληλεπίδραση.

Το αποτύπωμά μας: ανακαλύψτε το κατα την περιήγηση σας στο site μας μέσα απο τις δράσεις τα videos τα νέα το blog μας.

Are you ready for LAVEyou World?